شعار سال 1400
 
پیام مدیر

بسم الله الرحمن الرحیم

اساس نظام آموزش و پرورش تربیت انسان شایسته و کار آمد است.لیکن برای رسیدن به چنین هدفی امروزه بحث تحول در آموزش و پرورش و چگونگی انجام آن در دستور کار تمامی دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گرفته است..پس این همت و تلاش من ، تو و ماهاست که می تواند زمینه ساز این تحول  و به وجود آمدن برنامه ریزی منسجم و در نهایت ارتقاء سطح کیفی آموزش و پرورش را فراهم آورد. و این تغییرات  میسر نیست جز با حمایت و مشارکت اولیاء دانش آموزان جامعه ی ما.

برنامه های ویژه ایی را برای سال تحصیلی جدید جهت ارتقاء کیفیت آموزشی و پرورشی فرزندان شما در نظر گرفته ایم که تحقق هر یک از آنان منوط به همکاری و همراهی و همفکری شما اولیاء محترم می باشد و یقیناً با هماهنگی و همکاری اولیاء محترم و تلاش کادر اداری و آموزشی آموزشگاه شاهد تحقق برنامه ها و رشد و پیشرفت آموزشی و پرورشی فرزندان شما خواهیم بود. امیدوارم با همکاری شما اولیاءمحترم ما را در انجام بهینه خدمات یاری رسانید. استعداد های خلاق در محیط های مطلوب شکوفا و متبلور می شود و هدف ما فراهم آوردن امکانات و شرایط بهتر جهت این امر مهم است./.

نتیجه همکوشی کشف راه بهتر است نه راه من یا راه تو.

مدیریت دبستان ابوذرغفاری - عزیزی نژاد

 
افتخارات مدرسه
 
دانش آموزان تلاشگر
 
دلخواه
 
 

اخبار/مقالات

 
 

تصویر فعالیت ها

 
 

فعالیت های مختلف بهداشت ، مشاور ، تربیت بدنی

 
 

فعالیت های پرورشی

 
بازگشایی مدارس
 
13 آبان
 
 
   جشن قرآن پایه اول
 
 
 
 
 
ادامه مطلب
 
تصویر رهبری
 
حدیث روز
حدیث روز
 
برنامه هفتگی
 
ساعت زنگ تفریح
 
 مشاور
روز های حضور مشاور
 
روز های حضور مربیان
مربی پرورشی : خانم فریده دیلمی ( هر روز)
مربی بهداشت: آقای عطابی ( هرروز)
مربی هنر: خانم مینایی(هر روز) خانم شرفی نسب(هر روز)
مربی تربیت بدنی: آقای طیبی (هرروز) خانم وکیلی ( هرروز)